Tudor Arghezi, rumensk forfatter; betraktes som Romanias største lyriker ved siden av Eminescu. Han var i sine tidlige dikt påvirket av de franske symbolistene, men er ellers en nyskapende poet som vanskelig lar seg klassifisere innenfor de litterære hovedstrømninger. Ved å benytte daglidagse vendinger og tabuord ble han en fornyer av rumensk poetisk språk. I hans prosaverker dominerer ofte satiren, men han kunne også slå an andre toner, bl.a. i sine barnebøker. Som journalist var han en polemiker som med verbal voldsomhet tok stilling til aktuelle samfunnsspørsmål. Han er oversatt og gjendiktet til mange språk, bl.a. svensk.