Tuddal Høyfjellshotell, i Hjartdal kommune, Telemark, innviet i 1895 som sanatorium, hotell fra 1910. Hovedbygningen er oppført i dragestil, tegnet av arkitekt Hjalmar Welhaven.