Tuapse, by i Russland, Krasnodar distrikt, ved Svartehavet 100 km sør for Krasnodar; 63 600 innb. (2008). Havneby og endepunkt for oljeledninger fra Kaukasus. Raffinering og utskipning av petroleum.