Tsugouharu Foujita, japansk maler. Bosatt i Paris 1913–24, kom der i kontakt med Picasso og Henri Rousseau. Han søkte med sin kunst å forene vestlig og østlig maleri, og ble kjent for sine mondene interiører, portretter og akter i en fint avstemt koloritt og en japansk forenklet linjestil. Fra 1925 bodde han i Tokyo og ble da mer bundet til den japanske tradisjon; fra 1948 igjen bosatt i Paris.