Tsjadbassenget, sedimentasjonsbasseng i Tsjad, Kamerun, Nigeria og Niger. Hoveddelen av Tsjadsjøen ligger i dag i Tsjad og Kamerun. Fra sørøst kommer hovedtilløpene Chari og Logone.Strandlinjer viser at Tsjadsjøen tidligere har hatt en meget stor utstrekning. År 4000 f.Kr. dekket Tsjadsjøen et areal på 400 000 km². Innsjøsedimentene indikerer tørkeperioder år 8500 f.Kr., 5500 f.Kr., 2000 f.Kr. og 100 f.Kr.I dag er innsjøen igjen i ferd med å dampe inn.