Tre antenner for Telegrafverkets kortbølgesender ble reist 1918. Fra disse mastene ble i april 1923 Nordens første kringkastingsprogram sendt ut med en 500 W sender; regulære programsendinger kom i gang februar 1925. 1988 reiste Telenor en ny mast som ble forlenget til 209,5 m i 1996. To av de gamle mastene ble revet i 1989 og den siste i 1996.