Trybuna, polsk dagsavis, grl. 1948 som Trybuna Ludu, utkommer i Warszawa. Hovedorgan for det polske sosialdemokratiske parti (tidl. kommunistpartiet). I kommunisttiden var avisen Polens største med et opplag på over 600 000. Relansert i 1990. Opplag 2004: Ca. 110 000.