Solvognen, en bronsefigur som ble funnet 1902 i Trundholm Mose på halvøya Odsherred i Nordvest-Sjælland; består av en miniatyrhest i bronse som trekker en rund bronseskive belagt med gullplater. Denne skiven mener man har fremstilt Solen. Hest og sol står på en vogn med seks hjul, også disse i bronse. «Solskiven» er dekorert med rik spiralornamentikk som daterer Trundholmvognen til midten av eldre bronsealder. En tolkning går ut på at figuren er en miniatyrutgave av et større kultbilde som kan ha vært brukt i religiøse seremonier og at den således vitner om en solkult.