Trumpet, kodenavn på hemmelig amerikansk militært satellittprosjekt for elektronisk overvåkning. Prosjektet er basert på bruk av tre satellitter i Molnija-baner med apogeum i ca. 37 000 km. Banene er regulert slik at satellittene, med meget store antenner, kan drive en nesten kontinuerlig overvåking av forskjellige former for elektronisk bakkekommunikasjon. Oppskytninger har funnet sted i 1994, 1995 og 1997 for National Reconnaisance Office.