Truls Olav Winther

Faktaboks

Truls Olav Winther
Født
30. juni 1944, Halden

Artikkelstart

Truls Olav Winther er en norsk litteraturviter, oversetter og kunnskapsformidler. Han har vært ansatt som professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Winther er en av Norges fremste eksperter på den franske klassisismen. Fransk idéhistorie og filosofi, særlig Henri Bergsons tenkning, er også blant hans spesialfelt. Ved siden av den katolske lyrikeren og dramatikeren Paul Claudels forfatterskap, har klassisistisk litteratur og filosofi stått i sentrum for Winthers forskning, undervisning og formidling. Gjennom sitt omfattende virke som oversetter og leksikonmedarbeider er Truls Winther en viktig formidler av kunnskap om franskspråklig litteratur til norske lesere.

Utdanning

Truls Winther tok magistergraden i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo 1969, han var rekrutteringsstipendiat i fransk litteratur (UiO) 1971 og disputerte for dr. philos-graden ved Universitetet i Oslo i 1974 med avhandlingen Paul Claudel og det skapende ord.

Faglig forfatterskap

I 1972 gav Winther ut Tausheten og Ordet, en artikkelsamling som i fire essay tar for seg grunnleggende problemstillinger innenfor moderne, litterær estetetikk, gjennom drøfting av kunstteoretiske prinsipper hos sentrale filosofer og kunstnere som Charles Baudelaire, Richard Wagner, Henri Bergson, Henri Bremond og Benedetto Croce.

Med utgangspunkt i sin doktoravhandling fra 1974, har Winther publisert to monografier om to av hovedverkene til den franske forfatteren Paul Claudel (1869-1955). Den første monografien, Paul Claudel og det skapende ord (1975) er viet Claudels komplekse, emosjonelt pregete filosofiske verk, Art Poétique. Winther drøfter her forholdet mellom den visjonære lyrikeren og dramatikerens katolske livssyn og hans estetiske prinsipper. I den andre monografien, Mening og mysterium. En innføring i Paul Claudels L’Annonce faite à Marie (1976), presenterer og analyserer Winther dette mektige skuespillet. Boken inneholder et register der bokens franske sitater henviser til tilsvarende passasjer i Haldis Moren Vesaas’ gjendiktning av verket, Bodskapet til Maria.

I 1978 kom Det skapende menneske. Om Henri Bergsons filosofi (Universitetsforlaget). Her drøfter Winther eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets erkjennelse av tidsdimensjonen, la durée, til dets moralske bevissthet og dets religiøsitet, og til forholdet mellom naturen og samfunnet, alt i lys av Bergsons idéer om de skapende krefter i mennesket.

I 1980 ga Truls Winther ut Den franske klassisisme. Menneskebilde og litteratursyn. Det rike litterære livet i Frankrikes grand siècle, særlig i siste halvdel av det 17. århundre, med navn som La Fontaine, Corneille, Racine og Boileau, blir her presentert og forklart med klassisismens menneskesyn og verdensbilde som referansepunkter. Winthers evne til å gi kompliserte emner en stimulerende og lettfattelig form, uten dermed å gi slipp på vitenskapelig stringens, kommer her til sin rett, slik den også gjør i hans populærvitenskapelige forfatterskap, eksempelvis i hans Etterord til Georges Perec: To fortellinger (2007) og hans Innledning til Jean-Jacques Rousseau: Brev til D'Alembert om teateret (2016).

Oversettelser

Winthers formuleringsevne utmerker også hans oversettelser. Han har oversatt en rekke sentrale franskspråklige utgivelser, deriblant:

 • Paul Claudel Korsets vei (1985)
 • Georges Perec Livet en bruksanvisning (1996) og Tingene (1999)
 • Félicité de Lamennais: En troendes tale (1978)
 • Blaise Pascal: Provinsialbrevene (1987).

Han har også oversatt et utvalg tekster om fransk teatervitenskap: Fransk teaterteori 1630-1670 (2009).

Formidling

Truls Winther har i over femti år drevet formidling av fransk og franskspråklig litteratur gjennom leksikon. Han kom med i arbeidet med Aschehougs Konversasjonsleksikon fra 1968 og var ansvarlig for franskspråklig litteratur i samtlige fire papirutgaver av Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Han er fagansvarlig for franskspråklig litteratur utenfor Frankrike i Store norske leksikon og står som forfatter av rundt 700 artikler. Han har også publisert artikler om fransk musikk i Norsk musikktidsskrift (1979–1981). Som veileder og universitetslærer i Oslo og Bergen huskes han for sin lune humor og gode replikker, samt for sin vilje til å formidle kunnskap og innsikt til studentene, uten teoretisk dogmatikk eller kompliserende terminologi. Hans omfattende kompendier om fransk litteraturhistorie har vært et nyttig supplement til pensumverkene for mange norske franskstudenter.

Les mer i Store norske leksikon

Redaktør- og rådsarbeid

 • Redaktør for Diktning og tenkning. Festskrift til professor Asbjørn Aarnes (1973)
 • Medredaktør med O. I. Langholm for artikkelsamlingen Estetikk fra Platon til våre dager (1977).
 • Undervisningsoppgaver og administrative oppdrag ved Rådet for Examen philosophicum (UiO) fra 1976 til 1993, leder for Rådet fra 1986 til 1993.
 • Leder for studietilbudet i livssyn og etikk (UiO) fra 1986 til 1996.
 • Konsulentoppdrag for Norsk Kulturråd og for forlag i Norge og Sverige. Også enkelte oppgaver for forlag i Finland og Canada.

Utvalgte utgivelser

 • Tausheten og ordet (essayer) (Gyldendal 1972) Les hos Nasjonalbiblioteket.
 • Mening og mysterium – om Paul Claudels L'Annonce faite à Marie (Gyldendal 1976) Les hos Nasjonalbiblioteket.
 • Det skapende menneske, en innføring i Henri Bergsons filosofi (Universitetsforlaget 1978) Les hos Nasjonalbiblioteket
 • Den franske klassisisme -menneskebilde og litteratursyn (Gyldendal 1980). Les hos Nasjonalbiblioteket.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg