Truls Egil Sevje, f. 1944 i Oslo. Lektor, cand. real. (matematikk hovedfag, fysikk og sosialøkonomi). Aktiv ved etableringen av Norsk Lektorlag i 1997, som han ble valgt til leder for. Sevje har praksis fra grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, men har også undervist i høyskolesektoren. Fra 1992 til han gikk av med pensjon, var han lektor ved Sandefjord videregående skole.