Trud, russisk dagsavis, var i sovjettiden organ for det sentrale fagforeningsråd og Sovjetunionens største avis. Opplag 2001: Ca. 1,7 mill.