Trondheim Energi Nett AS, tidligere nettselskap i konsernet Trondheim Energi AS. Sommeren 2010 oppkjøpt og innlemmet i TrønderEnergi AS. Selskapet hadde ved oppkjøpet omkring 95 000 nettkunder i konsesjonsområdet som omfattet kommunene Trondheim og Klæbu.