Trond Reinertsen, norsk økonom. Byråsjef i Finansdepartementet fra 1977, avdelingsdirektør 1979–80. Adm. direktør for Den norske Bankforening 1980–89 og 1990–98. Statssekretær (H) i Finansdepartementet 1989–90. Konsernsjef og hovedeier i stål- og byggevarekonsernet E.A. Smith (med bl.a. kjeden Bygger'n) fra 1998.