Trond Lode, norsk politiker (Sp), landbruksarkitekt, Nærbø. Medlem av Rogaland fylkesting 2003–07. Fast møtende vararepresentant til Stortinget for Rogaland 2007-09.