Tromsdalselva, elv i Tromsø kommune som renner fra vestsida av Tromsdalstinden og mot nordvest gjennom Tromsdalen til den munner ut i Tromsøysundet. Tromsdalselva er 10 km lang med et nedbørområde på 31,50 km². Middelvannføring 1,75 m³/s.