I fylket har vært i sterk vekst etter 1945. De er i stor grad konsentrert til by- og tettstedsområdene. De største handelssentra er Harstad og Tromsø, og sistnevnte er sentrum for administrasjon, undervisning, kommunikasjoner, helsestell og annen offentlig og privat tjenesteyting i fylket, i atskillig grad også i hele eller deler av Nord-Norge. Troms har en rekke avdelinger av Forsvaret, bl.a. i Harstad, men særlig i Bardu og Målselv kommuner, til dels også Sørreisa, der forsvarets virksomhet utgjør en vesentlig del av sysselsettingen.