Tromsø (næringsliv)

Artikkelstart

Næringslivet i det området som i dag inngår i Tromsø kommune, har tradisjonelt vært sterkt preget av primærnæringene, både jordbruk, fiske og fangst, særlig de to sistnevnte. Jordbruket har gode betingelser hva angår jordsmonn, mindre gode betingelser når det gjelder klima.

I dag er bare noe over en prosent av Tromsøs arbeidsplasser i primærnæringene, mot noe over tre prosent i hele Troms fylke (2015).

Fiskeri

Tromsø har i dag en variert fiskeflåte, med forholdsvis mange store båter som driver på helårsbasis. Fiskerne hjemmehørende i kommunen brakte i land fangster til en førstehåndsverdi på 377,7 millioner kroner i 2015, hovedsakelig torsk og lignende arter. Over fiskehavnene i kommunen blir det imidlertid ilandført mange ganger så store fangster; de samlede ilandførte fangstene i kommunen hadde således en førstehåndsverdi på 3,2 milliarder kroner i 2015. Også disse fangstene domineres av torsk og torskeartet fisk; for øvrig ble det ilandført en del skalldyr. Tromsøfiskerne står etter dette for 22 prosent av verdien av fangsten til fiskerne i fylket, og fiskehavnene i kommunen har ikke mindre enn 70 prosent av fangstverdien for de ilandbrakte fangstene i fylket (2015). Regnet etter førstehåndsverdi gir dette Tromsø den største ilandføringen av fisk blant landets kommuner.Fangstene går både til eksport og til bearbeiding i kommunens egen fiskeforedlingsindustri. Produksjon/slakt av fisk fra oppdrettsnæringen i kommunen kommer i tillegg til dette.

Industri

Industrien i Tromsø er relativt begrenset med vel tre prosent av kommunens arbeidsplasser, 12 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2015). Den klart viktigste industribransjen etter sysselsetting er næringsmiddelindustrien, særlig fiskeforedling, med 44 prosent av industriens sysselsetting. Næringsmiddelindustrien omfatter Nord-Norges største bryggeri, Macks Ølbryggeri AS. Verkstedsindustri er også en viktig industribransje med 29 prosent av industriens arbeidsplasser (2014), blant annet Tromsø Mekaniske AS, og ellers merkes gummi-, plast- og mineralsk industri og grafisk industri og forlag med henholdsvis ni og fire prosent av industriens sysselsetting (2014). Sistnevnte bransje omfatter blant annet dagsavisene Nordlys, Nord-Norges største avis, og iTromsø.

Tjenesteytende næringer

Arbeidsplassene i Tromsø er først og fremst preget av tjenesteytende næringer, noe som skyldes Tromsøs rolle som sentrum for handel, kommunikasjon, kultur og undervisning, og byens rolle i offentlig forvaltning og tjenesteyting i landsdelen. I alt 87 prosent av kommunens arbeidsplasser er i tjenesteytende næringer hvorav 44 prosent i offentlig administrasjon/forsvar, undervisning og helse- og sosialtjenester, 18 prosent i varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet, 14 prosent i finansvirksomhet/ forretningsmessig tjenesteyting og seks prosent i transport/lagring (2015).

Tromsø sentrum er viktig som arbeidsted, ikke bare for befolkningen på Tromsøya og de nærmeste områdene omkring, men også for utkantene i kommunen og andre kommuner. Tar en utgangspunkt i Tromsø som helhet, bor 11 prosent av de sysselsatte med arbeidsted her utenfor kommunen, hvorav i alt tre prosent i Sør-Troms, to prosent i Nord-Troms og en prosent både i Nordland nord for Saltfjorden og i Vest-Finnmark (2015).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg