Trollenäs slott, ca. 5 km nordvest for Eslöv, har en treetasjes, korsformet hovedbygning og to toetasjes fløyer med firkantede, treetasjes endetårn; hovedbygningen er oppført 1559, fløyene kom til på 1600- og 1700-tallet, og ble sammen med hovedbygningen gjennomgripende ombygd i fransk renessansestil 1891–93 etter tegninger av Ferdinand Meldahl. Se også www.trollenas.com.