En dansk borgerlig slekt som stammer fra bonden Rasmus Nielsen Trold (ca. 1692–1757). Til slekten hører bl.a. dansk høyesterettspresident Jørgen Trolle (1905–85).