Trolle, af Trolle, en svensk (opprinnelig dansk) slekt som fører et svart troll i gull felt i sitt våpen, avledet av den eldre slekts våpen. Slekten ble adlet i Sverige 1758. Til slekten hører bl.a. økonomen, professor Ulf af Trolle (1919–97), «företagsdoktorn».