Trolldalsvatnet, naturreservat i Sørfold kommune i Nordland, i dalbunnen på vestsiden av E 6 mellom Hellandsbukta i Sørfolda og Tørrfjordelva. Naturreservatet utgjør et myr- og våtmarksområde på 140 dekar. Det har navn etter et lite tjern, Trolldalvatnet, i området.