Trolldalen, tettsted i Fredrikstad kommune, Østfold, ytterst på Kråkerøy. Trolldalen ligger ved det gamle fergeleiet på forbindelsen til Hvaler. I dag fører Fv. 108 til Hvaler på bro mellom Trolldalen og Kjøkøy.