Trivatnet, et annet navn på Øvre Blokkvatnet på Hinnøya, i sørlige del av Sortland kommune, Nordland, se Blokkvassdraget.