Triptolemos, i gresk mytologi en heros, sønn av kong Keleos i Elevsis. Han står i et særlig forhold til Demeter og de elevsinske mysterier. Fra Elevsis skal Demeter ha sendt ham av sted for å spre kjennskap til åkerbruket over hele jorden.