Trilussa, italiensk forfatter; skrev satiriske fabler og dikt på «romanesco», Roma-dialekten, dessuten stemningslyrikk. Han var sterkt antifascistisk.