Tresckow, von Tresckow, tysk uradelsslekt med røtter i Brandenburg eller Sachsen. Slektens eldste kjente mann er Hinricus Treskowe (omtalt 1336). Brødrene Heinrich Ludwig og Heinrich Ferdinand von Tresckow ble anerkjent som prøyssiske adelsmenn i 1793; en yngre linje, som skriver seg von Treskow, ble adlet i 1797. Det er ikke påvist noe slektskap mellom denne slekt og den dansk-norske slekt Treschow .