Tres Montes Peninsula, sørvestlig forlengelse av Taitao Peninsula på Stillehavskysten til Chile. Tres Montes Peninsula ligger like ved siden av det platetektoniske trippelpunktet Chile Triple Junction, der fire tektoniske plater møtes - Antarktis-platen, Nazca-platen, Scotia-platen og den søramerikanske plate. Området utgjør også en subduksjonssone der Nazca-platen glir under den søramerikanske plate.