Trehøje er en samling på tre gravhauger fra bronsealderen som ligger i Mols BjergeJylland i Danmark. Trehøje har gitt navn til hele området som til sammen teller 14 gravhauger. Fra gravhaugene er det utsikt mot Samsø, Hjelm og Ebeltoft og langs Jyllands østkyst.