Travancore, tidligere fyrstestat i India, utgjør hoveddelen av delstaten Kerala.