'Arbeid, familie, fedreland'; det nasjonale franske slagord som Philippe Pétain innførte 1940 og var ment å skulle avløse det gamle Liberté, égalité, fraternité ('Frihet, likhet, brorskap').