Traquair House, like ved Innerleithen, skal være det eldste bebodde hus i Skottland. Det opprinnelige tårnet utgjør i dag det nordøstre hjørnet av det nåværende slottet, som ble utformet i 1630-årene av den første earl of Traquair. Det er et langstrakt, fireetasjes hus med små, hengende hjørnetårn, flankert av to enetasjes fløyer. Foran slottet løper en allé, som ender i The Stekkit yetts, slottets berømte låste porter, som sist ble åpnet da prins Charles Edward passerte ut 1745. Portene skal ikke åpnes før en ny konge av huset Stuart skal mottas. Slekten var helt fra reformasjonen skjulte katolikker, og i huset finnes et skjult presterom, hvor de katolske kapellaner kunne gjemme seg bort.