Transrapid, tyskutviklet magnetbanesystem, se magnetbane.