TL, bransje- og arbeidsgiverorganisasjon stiftet 1929 som Norges Rutebileierforbund, omorganisert 1989 til Norske Transportbedrifters Landsforening, nåv. navn fra 1996. Organiserer bedrifter som har sitt virke innen yrkesmessig transport av personer og/eller gods eller aktiviteter i tilknytning til dette, skal ivareta næringens samferdselspolitiske interesser, samt arbeidsgiverne i tariffspørsmål m.m. Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, International Road Transport Union (IRU) og International Union of Public Transport (IUPT). 180 medlemsbedrifter med i overkant av 20 000 ansatte (2004). Sekretariat i Oslo. Medlemsorgan: Transportforum og Transportnytt.