Transportation Security Administration, underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) som ble opprettet etter 11. september 2001 for å ivareta den innenrikspolitiske sikkerheten i USA, herunder beskyttelse mot terroranslag. TSA har som særlig oppgave å trygge sikkerheten i transportsektoren, bl.a luftfart og sjøtransport.