Systemet ble foruten å være et nyttig navigasjonsmiddel for militære og sivile fartøyer, særlig til havs, også anvendt til å posisjonere faste installasjoner ved oljevirksomheten offshore. Ved repeterende målinger fra disse over flere døgn oppnådde man normalt posisjonsnøyaktigheter på 0,5 m fra 1960-tallet.