Transhimalaya, opptil 7000 m høyt fjellområde i sørlige Tibet, utgjør nordligste del av Himalaya. Navngitt av Sven Hedin som utforsket området 1906–08.