Trandum

Trandum, tidligere ekserserplass i den nordøstlige delen av Gardermofeltet, like nord for Oslo Lufthavn Gardermoens østre rullebane, Ullensaker kommune, Akershus.

På Trandum ble det anlagt militær øvingsplass i 1914. Leiranlegget hadde et monumentalt preg, med vaktstue med klassisistisk portikus og store kasernebygninger oppført i nordisk nybarokk 1917–19 med arkitekt Arnstein Arneberg. Leiren ble modernisert og utvidet i 1950-årene.

Trandum var standplass for to infanteriregimenter, standkvarter for Kavaleriets skole og øvingsavdeling, stridsvogneskadronen/Østlandet, Hærens jegerskole, Hærens våpentekniske verksted/Østlandet og Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 (IØ1, sammen med Sessvollmoen).

Da leiren ble nedlagt, bl.a. grunnet utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, ble deler av den verneverdige bebyggelsen revet og Kavaleriet (Søndenfjeldske dragonregiment) og Hærens jegerskole fikk nytt standkvarter og øvingsområde i Rena leir i Østerdalen (1997).

Trandum interneringsleir

Etter at den militære virksomheten på Trandum ble avviklet, ble en av kasernene i den nyeste delen av leiren, nærmest Gardermoen, tatt i bruk som asylmottak. Dette ble drevet som et ordinært asylmottak 1998–2000. Kasernen ble ombygd og gjort om til en fengselsliknende institusjon, Trandum interneringsleir 2003/04. Bygningen er omgitt av høye piggtrådgjerder og bevoktet av politi og vektere. Institusjonen er beregnet på asylsøkere som har fått søknadene sine avslått, og som skal raskt ut av landet. Forholdene i interneringsleiren har flere ganger blitt kritisert.

Trandumskogen

Etter frigjøringen 1945 fant man i Trandumskogen vest for Trandum, der det tidligere var en tanksskytebane, 17 graver med til sammen 194 lik. Dette var levningene av 173 nordmenn, 6 briter og 15 sovjetrussere som var henrettet av Gestapo 1941–44, mange av dem ført til retterstedet og skutt uten dom. Bortsett fra russerne ble alle de henrettedes identitet fastslått. Ved gravene ble det avduket et minnesmerke 7. juni 1970.

Navnet. Første ledd visstnok et ikke forklart elvenavn; siste ledd er heim.

Kommentarer (1)

skrev Jon Harald Lund Fagerbekk

Trandum eller Thrændum er dativsform av Trondheimen eller Thrændrheimen. Navnet forekommer i denne formen bl.a. i Heimskringla Hakon "Adalsteisfostre - den Godes " saga. På den tiden rådde ladejarlen aust i landet over Heidamorken og Upplandene til Raumarike (Romeriket), og det området var grenseområde mot de danske skattlandene sørom mot viken i Oslofjorden.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg