Trandum

Politiets utlendingsinternat på Trandum i Ullensaker.
Av /NTB Scanpix.

Artikkelstart

Trandum, tidligere ekserserplass i den nordøstlige delen av Gardermofeltet, like nord for Oslo Lufthavn Gardermoens østre rullebane, i Ullensaker kommune, Viken fylke. Trandum har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt en interneringsleir for mennesker som har fått avslått sin søknad om opphold eller asyl i Norge og som skal transporteres ut av landet. Trandumskogen var åsted for en rekke Gestapo-henrettelser under andre verdenskrig,

Navnet Trandum består av et første ledd som visstnok er et ikke forklart elvenavn, mens siste ledd er heim.

Tidligere bruk av Trandum

Trandum militærleir en gang på begynnelsen av 1930-tallet.
Av /Museene i Akershus.

På Trandum ble det anlagt militær øvingsplass i 1914. Leiranlegget hadde et monumentalt preg, med vaktstue med klassisistisk portikus og store kasernebygninger oppført i nordisk nybarokk 1917–1919 med arkitekt Arnstein Arneberg. Leiren ble modernisert og utvidet i 1950-årene.

Trandum var standplass for to infanteriregimenter, standkvarter for Kavaleriets skole og øvingsavdeling, stridsvogneskadronen – Østlandet, Hærens jegerskole, Hærens våpentekniske verksted – Østlandet og Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 (IØ1, sammen med Sessvollmoen).

Da leiren ble nedlagt, blant annet grunnet utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, ble deler av den verneverdige bebyggelsen revet og Kavaleriet (Søndenfjeldske dragonregiment) og Hærens jegerskole fikk nytt standkvarter og øvingsområde i Rena leir i Østerdalen (1997).

Trandumskogen

I de tyske massegravene i Trandumskogen fant man i alt 173 nordmenn, seks briter og 15 russere som hadde blitt henrettet her. Minnesmerket er utført av Per Palle Storm i iddefjordsgranitt, ble reist i 1954 og har status som nasjonalt minnesmerke. Gravstedene er merket med granittkors.
Minnesmerke Trandumskogen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Utgraving av massegraver i Trandumskogen like etter andre verdenskrigs slutt.
Av /Museene i Akershus.

Etter frigjøringen i 1945 fant man i Trandumskogen vest for Trandum, der det tidligere var en tanksskytebane, 17 graver med til sammen 194 lik. Dette var levningene av 173 nordmenn, seks briter og 15 sovjetrussere som var henrettet av Gestapo mellom 1941 og 1944, mange av dem ført til retterstedet og skutt uten dom. Bortsett fra russerne ble alle de henrettedes identitet fastslått. De døde ble ført til sine hjemsteder og gravlagt der. Ingen er i dag gravlagt på Trandumskogen, men en del nummererte gravmarkører er bevart. Ved gravene ble det i 1954 reist et monument over de falne. 7. juni 1970 ble en minnetavle med de henrettedes navn avduket. 8. mai 2020 – 75 år etter frigjøringen – ble Trandumskogen formelt fredet av Riksantikvaren. Fredningen omfatter også tanksskytebanen, som er den eneste av sitt slag i landet.

Trandum interneringsleir

Etter at den militære virksomheten på Trandum ble avviklet, ble en av kasernene i den nyeste delen av leiren, nærmest Gardermoen, tatt i bruk som ordinært asylmottak fra 1998 til 2000. Kasernen ble deretter ombygd og gjort om til en fengselsliknende institusjon, Trandum interneringsleir, i 2003/2004, og har senere gått under navnet Politiets utlendingsinternat på Trandum. Bygningen er omgitt av høye piggtrådgjerder og bevoktet av politi og vektere. Institusjonen er beregnet på asylsøkere som har fått søknadene sine avslått, og som skal raskt ut av landet. Forholdene i interneringsleiren har flere ganger blitt kritisert, blant annet av FNs torturkomité, Sivilombudet, Advokatforeningen og det særlig oppnevnte Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat, Trandum.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Jon Harald Lund Fagerbekk

Trandum eller Thrændum er dativsform av Trondheimen eller Thrændrheimen. Navnet forekommer i denne formen bl.a. i Heimskringla Hakon "Adalsteisfostre - den Godes " saga. På den tiden rådde ladejarlen aust i landet over Heidamorken og Upplandene til Raumarike (Romeriket), og det området var grenseområde mot de danske skattlandene sørom mot viken i Oslofjorden.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg