Trøjborg Slot ligger ved Visby, 12 kilometer nordvest for Tønder i Sønderjylland i Danmark. Trøjborg Slot er et firefløyet anlegg med fire innvendige hjørnetårn og omgitt av dobbelte vollgraver, og ble oppført av Peter Rantzau 1580. 1854 ble det meste av slottet revet; ruinen er utgravd og åpen for publikum.