Trælandsfoss, foss i Kvina, Kvinesdal kommune, Vest-Agder, ca. 10 km nord for utløpet i Fedafjorden; 26,6 m høy. Utbygd i Trælandsfos kraftverk med 7,7 MW i maskininstallasjon 32 GWh i midlere årsproduksjon; utnyttet fallhøyde i kraftverket er 25 m.