Oslo, norsk rederi grunnlagt i 1946 av Torvald Faye Klaveness. Opererer en flåte på nesten 150 bulkskip, derav ca. 30 hel- eller deleide. Driver også investerings- og eiendomsvirksomhet og tilknyttet shippingvirksomhet. Omsetning ca. 10 mrd. kr (2004). Eies av Klaveness-familien.