Torvald, mannsnavn, norrønt Þórvaldr, av gudenavnet Tor og valdr, valde, 'høvding, velde'. Andre former er Tarald, Torald. Navnedag 11. august.