Torsnes, gammel adelig setegård i Jondal kommune, Hordaland, ved Hardangerfjorden, ca. 8 km sørvest for Jondal kirkested. Gården tilhørte slekten Galtung allerede på 1400-tallet. I 1880 ble gården delt i to bruk, nordre og søndre. Den søndre gården ble da solgt ut av slekten. Den nordre gården er nå delt i to bruk som drives av to av etterkommerne etter admiral Lauritz Galtung.