Torolf Voss, født i Oslo, norsk dirigent og komponist. Voss ble utdannet i Berlin i perioden 1897–1903. Han var dirigent for Handelstandens orkester i 1900–04, Tivoli i 1906–07 og i årene 1908–29 dirigent for Centralteatrets orkester. I perioden 1935–43 var Voss direktør for Norsk Musikforlag, Oslo. Komponerte orkesterverker (blant annet Frithjof og Ingeborg), kor- og solosanger med mer.