Tornquistlinjen, nordvest–sørøstgående forkastning mellom Nordsjøen og Svartehavet. Sonen går gjennom Skåne og markerer den sørvestre rand av det baltiske skjold.