Torkel Knutsen Lillefosse, født i Strandebarm, Kvam, norsk botaniker. Var først treskjærer og gartner, men gikk mer og mer over til botanikken, ble 1921 statsstipendiat og arbeidet siden utelukkende med utforskningen av floraen i Vest-Norge. Hans plantesamlinger, som nå er i Oslos og Bergens universitetsmuseer, er de største og mest allsidige man har fra Hordaland og Sogn og Fjordane. Om vegetasjonen i sin fødebygd skrev han et verdifullt arbeid, Strandebarms flora (1940).