Torgils, mannsnavn, norrønt Þórgísl, dannet av gudenavnet Tor og gísl, som kan ha vært et slags våpen. Torgil, Torjus, Tørres, Tørris, Troels, Truls er andre varianter av navnet.