Torget i Hurdal, tettsted og administrasjonssentrum i Hurdal kommune, Akershus. Torget ligger like nord for Hurdalselvas munning i Hurdalssjøen.