Torger Reve, norsk siviløkonom. Ph.D. 1980. Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole fra 1980, professor i organisasjonsvitenskap sst. 1984–97 og forskningssjef ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning 1991, adm.direktør sst. 1995–97. Professor i strategi og internasjonal ledelse ved Handelshøyskolen BI fra 1997, rektor 1997–2005. Styreleder i NRK 2000–01. Har bl.a. skrevet Eierskap og kapital som konkurransefaktor (1996), En duft av kvinner. Tanker om ledelse og næringsliv i det 21. århundre (1999), Et verdiskapende Norge (2001, sm.m. E. W. Jacobsen) og Konkurranse i høyere utdanning (2004).