Torgarætten, halvt sagnaktig nordnorsk stormannsslekt som holdt til på gården Torget i Brønnøy kommune. Den eldste av slekten som nevnes i sagalitteraturen er Bjørgulv og sønnen Brynjulv, som lenge hadde finneferden, retten til å kreve inn skatt av samene. Brynjulv var far til Bård Brynjulvsson, som nevnes i Egil Skallagrimssons saga. Han skal ha falt i slaget i Hafrsfjord, og etterlot da sitt gods, sin kone og oppfostringen av sin sønn til vennen Torolv Kveldulvsson. Konen, Sigrid, ble senere gift med høvdingen Øyvind Lambe, og fra dem stammer Tjøttaætten.